Close

Athrawon ac addysgwyr! Rydym yma i helpu. Fe welwch isod ychydig o ysbrydoliaeth i’ch myfyrwyr. Mae gennym daflen waith i’w llwytho i lawr sy’n cynnwys awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu stori a lle i fyfyrwyr nodi syniadau, yn ogystal â mannau cychwyn posibl i’w straeon.

CC Teaching Resources.jpg

LAWRLWYTHO’R PDF

Seagull.jpg

 

 

Syniadau stori

Crab.jpg

Ysgrifennwch stori am long sy’n cludo llwyth, a hithau’n cynnwys darnau aur, sy’n hwylio i mewn i storm ac yn mynd i drafferthion. Beth sy’n digwydd nesaf?

Bedd fydd yn digwydd yn eich stori?

Ydy’r llong yn suddo neu’n cael ei hachub?

A fydd y llongddrylliad yn cael ei ailddarganfod gan archaeolegwyr flynyddoedd yn ddiweddarach?

back to top