Close

 

 

Byddwch yn ymwybodol fod y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth hon bellach wedi pasio. Bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu cyhoeddi ar 15 Chwefror 2021

 

Fel rhan o’n dathliad pen-blwydd, mae Amgueddfa’r Royal Mint yn cynnal cystadleuaeth stori fer sy’n agored i bob disgybl blwyddyn pump a chwech mewn ysgolion cynradd yng Nghymru.

Gofynnir i ddisgyblion ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair a ysbrydolwyd gan Ddiwrnod y Degoli ym 1971 a’r newid i arian degol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 11 Rhagfyr a gellir cyflwyno straeon yn ddigidol neu eu postio i Amgueddfa’r Royal Mint.

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan y beirniad gwadd a'r awdur plant enwog, Eloise Williams, a bydd y lluniau'n cael eu darlunio gan yr arlunydd gwadd, Rebecca Green. Bydd y gwobrau’n cael eu dyfarnu i’r awdur buddugol a’i ysgol.

Lawrlwytho’r daflen yn y Gymraeg.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth isod, gan gynnwys adnoddau dysgu a chwestiynau cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Gallwch ganfod isod restr o’n cwestiynau cyffredin.

Read more

Eloise Williams

Eloise Williams

Darganfyddwch fwy am feirniad ein cystadleuaeth.

Read more

Rebecca Green

Rebecca Green

Darganfyddwch fwy am ddarlunydd ein cystadleuaeth.

Read more

Troi’n ddegol

Troi’n ddegol

Beth yw degoli arian? Sawl swllt sydd mewn punt? Hyn oll a mwy ar ein Parth Dysgu!

Read more

back to top