Close

Dyluniwyd yr adnodd hwn i ganiatáu disgyblion i archwilio pwnc degoli arian.

 

Posteri gwybodaeth gyhoeddus

Posteri gwybodaeth gyhoeddus

Helpodd posteri llachar ac atyniadol pobl i ddeall yr arian newydd.

Read more

Teledu a ffilm

Teledu a ffilm

Defnyddiodd y llywodraeth y teledu i helpu pobl i baratoi am y newid.

Read more

Stori degoli arian

Stori degoli arian

Hwyrach nad ydych yn sylweddoli, ond mae’r arian a ddefnyddiwn heddiw yn rhan o system ddegol, gyda 100 ceiniog i’r bunt.

Read more

Hen arian

Hen arian

Darganfyddwch sut roedd hen ddarnau arian cyn degoli’n gweithio.

Read more

Arian newydd

Arian newydd

Cymerwch olwg ar y darnau arian a gyflwynwyd ar Ddiwrnod y Degoli ym 1971.

Read more

back to top